Archive for the ‘Dagbog’ Category

Nyt fra tapetet

februar 19, 2016

År 2016

 

Motto for året. små skridt – STORE MÅL

 

Februar. Udstilling og foredrag på biblioteket i Munkebo.

Marts. ”Ladbytapetet på tapetet” i Viborg.

April. Ladbytapetet i Matiné på biblioteket i Odense.

Hele året Se & hør om tapetet sidste søndag i hver måned.

 

Overblik over hele året 2015.

Ved tapetet var der gæster fra 25 lande. Australien, Belgien, Canada, Californien, England, Ecuador, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Japan, Korea, Kina, USA, Mexico, New Zealand, Polen, Portugal, Sri Lanka, Sverige, Tyskland, Tjekkiet, Thailand, Taiwan og Østrig.

Der blev broderet 569 timer på tapetet + utallige prøveklude. Vi har solgt 36 syposer. Der har været 15 introduktioner. Gennemsnitligt for alle årene har vi broderet 80 timer pr. måned. I 2012, 2013 & 2014 var gennemsnittet 90 timer, i 2013 over 100 timer.

I alt har vi på de første 4 år broderet 3.359 timer på tapetet.

Mediemængden er aftaget, vel fordi der har været så meget tidligere, alligevel er der mange af gæsterne, der fortæller, at de har set eller læst om os. Og mange kommer igen og igen for at følge tapetets gang.

Ladbytapetet er på udstillingslisten i RAPPORTER, der er en omtale i en ny broderibog, billede og omtale i ”Inspirationsmagasinet” Kerteminde, 6 billeder fra tapetet i museets nye bog, ”Vikingemuseet Ladby. Grav, skib og museum.” skrevet af den tidligere leder på museet, Mette Ladegaard Thøgersen.

Ladbytapetet har ´fået´ et hjørne i butikken ”Bayeux Broderie” hos Chantal i Bayeux i Frankrig.

 

VINTER 2015.

De sidste danske foldere blev foldet, så det er heldigt, at der er få gæster om vinteren. ”Røreklude” – som gæsterne kan pille ved, når de andre prøveklude er pakket væk – er broderet. Vi kom i gang med at øve os på navnetræk til en fælles navneklud.

Ved tapetet har vi tid og tålmodighed. Vi har haft skildpadden som maskot og sendte derfor ordet ´skildpaddetid´ ind som forslag til Årets Ord. Ordet blev ´flygtningestrømme´ og ikke skildpaddetid, selv om begrundelsen var god.

”Forslag til Årets ord: SKILDPADDETID.

Begrundelse: I denne tid, hvor mange iler fra sted til sted, målrettet på vej fra det ene til det det, er der brug for at finde ind til en tidslomme med plads til langsomhed og omveje. Begreber som sneglefart & slowfood er opstået som modvægt mod hastværk eller med Matador-ordet eksprestogsfart. Således er det også med skildpaddetid, som betegner en ny måde at tænke på.

Baggrund. På Fyn nærmere bestemt Vikingemuseet Ladby i Ladbytapetets rum, er Skildpaddetid siden 2011 blevet et mantra for os, som tegner og broderer Ladbyskibets historie. Ordet blev skabt i forbindelse med en donationsoverrækkelse i et forsøg på at forklare, hvordan vi arbejder – streg på streg, sting på sting og altid med tid nok til at prøve nyt med andre veje og vildveje. Som skildpadden går vi langsomt frem, men vi når målet.

Ordet skildpaddetid er dog ældre som et begreb, der beskriver børns læring inspireret af Æsops fabel ”Haren og skildpadden”. Og Skildpaddetid bruges også som en beskrivelse af trafikken i myldretiden og kvalitetstid i hverdagslivet og på hviledage.

Begrebet SKILDPADDETID breder sig som ringe i vandet – nu også som et bud på årets ord 2015”

En dansk franskboende gæst har oversat folderen til fransk.

Selskabet for Kirkelig Kunst henviser kvinder, der skal i gang med at brodere et eller andet, til os i Ladby. De siger, at det er det bedste sted i Danmark.

Malebogen blev færdig. Et skår i glæden var det dog, at en af tegningerne blev censureret.

Vikingemuseet Ladby fik ny leder. Velkommen til Claus.

 

EFTERÅR 2015                                                                              

Direktøren for Østfyns Museer, Erland Porsmose, var inviteret til tapetet. Vi fortalte om os selv, talte om frivilligheden og det særlige at brodere på et museum. Erland måtte erkende, at tapetet havde fået anden betydning, end han havde tænkt i starten. Han talte om, at det kunne kaldes et kunstværk, og at han fik mange skulderklap og henvendelser fra folk, som havde været glade for mødet med tapetet.

Der var planlagt to arrangementer med tapetet i efteråret, men markedet må være mættet. Både Tobaksgården og Jernalderlandsbyen blev aflyst pga. for få deltagere.

Karen Brahe Selskabet fik en aften med foredrag. Her fik billedserien sin ilddåb.

Dragtgruppen på Vikingemuseets Ladby tog imod et tilbud om at lære at brodere.

Tapetrummet blev i løbet af sommeren og efteråret mere og mere færdigindrettet. Fremviseren med billeder fra tapetet blev stjålet, erstattet, og nu kan besøgende igen se glimt fra tapetets tilblivelse.

Efteråret bød på en tur til Kongernes Jelling og Jernbanetæppet i Glud.

 

SOMMER 2015

Folderen blev oversat til tysk og sælges nu i butikken på 3 sprog til en 10`er.

Vi var på tur til Den fynske Landsby, hvor vi fik overordentlig god behandling og selv prøvede, og på den måde blev vi klogere på hørfremstillingen. Vi fik en lille tot hør med hjem og nogle frø, som blev sået i hørmarken ved teltet.

Nye usædvanlige frisetegninger med overskriften Gravskib blev vel modtaget af brodøserne. Vi besluttede, at friserne skal broderes med bayeuxfarver.

Tapetets fejrede sin 4 års fødselsdag.

I højsæsonen var vi også ved tapetet fra kl. 10 om onsdagen. Det blev en god beslutning, da det gav en bedre fordeling af de mange gæster.

 

FORÅR 2015

Det blev det første forår, hvor vi IKKE broderede ved Lions Forårsudstilling.

Maj blev måneden med mange introduktioner, 7 med 9 hold.

Vikingemuseet og tapetet havde besøg af Rufus, den amerikanske ambassadør i Danmark.

På Glud Museum blev Jernbanetæppet færdigt og fik besøg med en personlig hilsen fra os i Ladby. Senere var brodøserne derfra på besøg hos os.

Forårets læretimer var med Eigil Nikolajsen, der fortalte om Ladbyskibets udgravningshistorie.

 

 

VINTER 2014/15

Udstillingen ”NÅL OG TRÅD – at sy et Ladbytapet” blev pillet ned og afløst af jernudstillingen. En af brodøserne gik i gang med at samle materialer om tapeter, som broderes i nutiden inspireret af bayeuxtapetet.

Oprindelig var det tanken, at friserne skulle fortælle verdenshistorie og danmarkshistorie. Undervejs er det lavet om, og de nye foreløbige overskrifter på friserne er øverst GRAVSKIB og nederst SKIBSGRAV. De første friser blev tegnet og vi begyndte at brodere prøveklude.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamer

Nyt fra Ladbytapeterne – 2010, 2011 og 2012

december 18, 2012

Vinter 2012

Foreningen LadbyTapetlauger stiftet med start 1. januar 2013.

Fondspengene blev overrakt på en velbesøgt solbeskinnet snedecemberdag. Vi gætter på, at der var omkring 50 deltagere, heraf mange skibsbyggere.

Paul Nissen blev forkælet med den syede skæbnegudinde Urdr, taler, den bedste stol og en rundvisning. Han var imponeret over brodøsernes entusiasme og engagement.  Tak til alle for forberedelse, levende skulpturer, brodøsetalen og alt det andet, der gjorde det muligt at gennemføre eftermiddagen som planlagt.

Tapetet præsenterer sig fint i den nye montre. Vi ser helheden på en ny måde nu. Tak Arne.

 

Efteråret 2012

Der er travlhed med at få brugt fondspengene og gøre klar til overrækkelsen d. 5. dec. Vi håber, at forberedelserne bærer frugt, således at gæsterne bagefter vil kunne skelne dagen fra alle de andre overrækkelser.

Samme dag forventer vi at stifte foreningen ”Ladby Tapetlaug”.

Vi har netop fået grønt lys fra Kerteminde Husflid til, at vi laver en tapetaften med efterfølgende sydag til foråret.

Vi brodøser blev enige om at fortsætte med at mødes den første onsdag hver måned kl. 11 til en hyggesnak og evt. forberedelse til museumsmødet.

 

Hvordan gik aftenen medLadbytapetet tapetet” d. 7. november ?  18 deltagere, 6 brodøser, Inge og Gudrun. I alt 26.

Det var godt

– at aftenen vekslede mellem at lytte, prøve selv, smage, snakke og spørge.

–      at der var meget at kigge på.

–      At der var korte oplæg.

–      At vi var mange til at hjælpe.

Det ville have været godt,hvis

–      Vi havde haft et skilt til døren og en klokke.

–      Alle brodøser blev præsenteret og havde frivillig/navneskilt på.

–      Vi havde haft mere tid til at sy.

–      Inge havde sat mobilen på lydløs.

 

Forberedelse tilLadbytapetet tapetet.Foreningens garn er ordnet i små bundter med 5 og 10 tråde. I gæsternes informationspose var der en ny side Løst og fast om tapeterne.

Vi tegnede små motiver på 55 øveklude.                                                                     1

Lennart fra bygge pladsen førte os fornemt ind i byggeriets veje og vildveje. Vi blev meget klogere på de fine skibsbyggeri..

Orientering.

Vi arbejder på nyindretning af syrummet.

Der er en fin artikel i Pensionist Tidende.

Fremover siger vi, at der er 15 aktive brodøser, resten er støtter/venner/passive.

Syposer kan købes nu.

Bloggen ajourført og slettet igen. Fremover vil der jævnligtkomme de vigtigste nyheder. Dagbogen og referat fra museumsmøderne forbeholdes brodøser ogstøtter.

Vi syr gennemsnitligt 100 timer om måneden.

Onsdag d. 5. december kl. 14. kommer direktøren for Albanifonden,Paul Nissen,og overrækker pengene ved et lille arrangement. Vi arbejder på at tilrettelægge dagen på en god måde.

Bytoftetur. Vi var 12 brodøser med mænd, der nød efterårsdagen på vanding gennem tiderne i oldtidslandskabet, smagte lidt fortidsmad omkring langilden og så Sotes runesten i Rønninge.

Tak for følgeskab og interesse.

Vi havde besøg af tre kvinder fra Litauen. De syede sammen med os. Resultatet kan ses på ”anevæggen” på museet.

Trin-fortrin-stykkerne er nu sat i mindre rammer med to lag ”glas”. Det virker fint.

 

Sommeren 2012

TAK for indsatsen denne sommer. Det gik fint, mange gæster har haft glæde af se se jer sy og høre om tapetet.

Sommerens Syskole

på 4 torsdage gik sådan, at der ingen deltagere var. I stedet fik jeg (Inge) lejlighed til at vise tapetet for mange gæster.

Gæstebogen.

Da jeg læste indlæggene, kunne jeg se, at mange gæster bruger bogen som gæstebog for hele museet. Det er ikke hensigten. Fremover er gæstebogen kun fremme, når vi syr.

Frisebogen har lidt samme problem. Jeg har skrevet en kort vejledning, som ligger i bogen. Den skal oversættes og det er vigtigt, at vi snakker med de gæster, der gerne vil skrive og tegne.

Erfaringer fra det første års tapetsyning.

Vi er glade for, at vi gav os tid til at sy prøveklude og ventede med at sy på tapetet, til vi var klar. Det giver ejerskab og tilfredshed, at vi brodøser er med med til at bestemme farver og syteknik.

Erfaringer fra sommerens tapetsyning.

Tovholderne fungerede, mens Jarnsaxa tumlede med turisterne på teltpladsen.

Kirsebærsyning. Vi sad i Farvergårdens kaffestue. Vi følte os uvelkomne og der var sure miner og vris, så søndag pakkede vi sammen før tid og nød Havhingstens afrejse. Ellers interesserede gæster. Tak for indsatsen, brodøser.

Ivrige fingre. Hvordan fortæller/ viser vi gæsterne på en god måde, at de ikke skal røre tapetet. Vi har lavet en kurv med ”røreklude” og en venlig henstilling. Det fungerer, når vi husker at sætte den frem.

 

Foråret 2012

Der har været overvældende stor interesse for at være med til at sy. Vi måtte lukke for nye brodøser.

Vi startede de månedlige læretimer med et udsyn ”Fra højens top” ved Inge og senere i gravhøjen, hvor Birgit var fører.

Næste læring havde overskriften ”FRA SKIB TIL SKATKAMMER” eller ”HVAD SKATKAMMERET GEMTE”.

De rustne rester af de righoldige gravfund fra det ærværdige skib fortæller en historie om fordums storhed.

Mesterfortælleren Eigil Nikolajsen er gæstelærer.

Her er alle navneforslagene til foreningen samlet.

Ladbytapetets Brodøser – Ladbybrodøser – Tapetpigerne –  Ladby Sylaug –  Ladby Tapetlaug – skjoldmøerne – høvdingens harem –  Høvdingens Brodøser – Ladbys brodøser – Ladby Broderelaug – Ladbybrodøsernes Klub – Nornerne.

Vi valgte senere ”LADBY TAPETLAUG”.

Vi er i Familiejournalen med en kort tekst + billede.

Lions Forårsudstilling.

Vi var levende udstilling under Gudruns tegninger, som hang smukt på Arnes ”torarulle-stativ”. Der var lige plads til fire syersker og en fortæller på kisten.

Vi fandt ud af, at det bedste er, at en fortæller og snakker med gæsterne – og resten syr og viser.

Mange kom forbi, standsede, kiggede , spurgte, blev stående, var interesserede, tog folderen og reklamerne for museet og skibslauget med hjem. Der var en del ”Ih”, ”næ” og andre begejstrede udtryk. Mange ville gerne følge syningen fremover, så vi håber de finder vej til museet.

Mange fik tapet-folderen og sagde, at de havde hørt om Ladbytapetet.

Gudrun tegnede vore hænder til genkendelighed.

Vi gør det gerne igen – et andet sted. Det var en fornøjelse at have så god tid.

Vinteren 201112

Beslutning:

”Hvornår begynder I at sy tapetet?”, spurgte Anne Bertelsen, journalisten. Vi vil begynde at sy på det rigtige tapet FØR jul.

VI TOG DE FØRSTE STING TAPETET D. 7. DECEMBER I DYB TAVSHED.

 

Efteråret 2011

1. møde med 4 deltagere var d. 28. juli. Første sydag var d. 17. august.

Så var vi i gang.

 

Sommeren 2011

blev brugt til at brede kendskabet om Ladbytapetet ud til kommende brodøser.

 

Foråret 2011

”Vi må sy skibenes historie på samme måde, som sejrherrerne ved Hastings fik syet deres historie”, tænkte Jarnsaxa og sagde det højt.

Museetkøbteideen. Jarnsaxa alias Inge tog ranslen på nakken og det blev til en lang rejse til Bayeux og hjemad med rygsækken fyldt med stof, garn og mod på at gå i gang.

 

År 2010

På parkeringspladsen ved Vikingemuseet Ladby stod to telte. Her boede Jarnsaxa, høvdingens efterladte hustru. Hun så, at der kom liv på den gamle mark mod syd. Det var mænd, der skulle bygge skib.

Hvor var kvinderne?

Gæsterne, som var mange, savnede tøj og kvinder blev budt til syning. Dog med ringe resultat.

En ide modnedes.

Hvem fortæller historien om det gamle og det nye skib til eftertiden? Hvordan vil mennesker om 1.000 år kende de skibe?